uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

02.Lipiec.2014

Certyfikaty dla naszego NGO

Wzięliśmy udział w projekcie „STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO” finansowanego z : Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2.

Projekt był realizwany przez Stowarzyszenie Euro – Concret, Centrum Integracji Społecznej Gminy Wrocław oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Przemiłe panie audytorki po zapoznaniu się z metodami naszej pracy uhonorowały nas certyfikatami potwierdzającymi wdrożenie odpowiednich standardów:

wymagania w zakresie zarządzania projektami w organizacjach poząrządowych

oraz

wymagania finansowo – księgowe w organizacjach pozarządowych.

Dziękujemy!

Certyfikaty możecie obejrzeć tutaj.