uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

20.Październik.2014

NASZ PATRONAT: Konferencja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

„Człowiek dla gospodarki czy gospodarka dla człowieka; pytanie o rozwój zrównoważony i społeczną odpowiedzialność biznesu w pokryzysowej rzeczywistości” – tak brzmi tytuł konferencji naukowej, której patronujemy. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (budynek Instytutu Politologii aula B).

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad konsekwencjami kryzysu 2007+, mającymi wymiar nie tylko finansowo – gospodarczy, ale również etyczny, społeczny, antropologiczny i kulturowo – aksjologiczny. Istotne przy tym jest pytanie o rozwój zrównoważony oraz ład i równowagę pomiędzy sferą gospodarczą, społeczną i związaną ze środowiskiem naturalnym. Właśnie z perspektywy dotykających świat konsekwencji kryzysu warto zastanowić się nad problemem odpowiedzialności, w warunkach neoliberalnej wolności oraz miejscem i rolą człowieka w gospodarce, a także wyzwaniami, jakie przed człowiekiem – jako podmiotem aktywności gospodarczej postawiła)pokryzysowa rzeczywistość.*

Organizatorzy:

Koło Naukowe „Homo Oeconomicus”

Komitet organizacyjny:

Anna Korotusz
Ewelina Staszkowian
Magda Kawecka
Mateusz Morawski

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Tadeusz Lebioda
Dr Justyna Bokajło
Dr Joanna Trajman
Dr Rafał Juchnowski

Zakres tematyczny:
Panel I
Idea zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce

Panel II
Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea czy rzeczywistość

Panel III
Gospodarka zhumanizowana- społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwój
zrównoważony; miejsce człowieka w gospodarce

Panel IV
Wyzwania dla człowieka i gospodarki w pokryzysowej rzeczywistości

* materiały organizatora