uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

15.Wrzesień.2014

Szukamy uczestników polsko – ukraińskiego projektu!

Szukamy 11 polskich uczestników w wieku 18 – 25 lat do udziału w młodzieżowym projekcie współpracy polsko – ukraińskiej. Tyle samo osób przyjedzie do nas z Ukrainy.

Projekt ma na celu wspieranie dialogu młodzieży polsko-ukraińskiej oraz wzmacnianie więzi między dwoma krajami dzięki użyciu metod edukacji pozaformalnej w uczeniu się międzykulturowym i pracy z historią. Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z AEGEE-Dnipropetrovsk będą wspólnie poznawać Dolny Śląsk, jego zmienną historię i zawirowania wojenne, drogę do wolności oraz życie współczesne mieszkańców i ich formy aktywności obywatelskiej, wspierającej rozwój lokalny.

Dowiedz się więcej i aplikuj!