LEARN TO CHANGE

date

2011-2012

venue

Wrocław, Srebrna Góra, Polska

ORGANIZER

Uniwersytet Wrocławski

TYPE OF THE PROJECT

projekt staży międzynarodowych

LANGUAGE

polski

FINANCING

Leonardo Da Vinci

PERSON IN CHARGE

Kasia Szajda

PARTNERS

Centrum Inicjatyw UNESCO

COST

-

Keep on learning!

Nie przestawaj się uczyć, jest to projekt staży dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego i dawał im możliwość wyjazdu na staż za granicą. Zespól Centrum UNESCO był odpowiedzialny za realizację 2 szkoleń dotyczących przygotowania międzykulturowego, spotkań ewaluacyjnych oraz indywidualnych coachingów mających wspierać uczestników przed wyjazdem na staż oraz podczas samego pobytu w wyznaczaniu celów rozwojowych oraz określaniu ich ścieżki rozwoju.