uczyć się, żeby zmieniać

data

2009-2011

miejsce

Polska + kraje partnerskie

ORGANIZATOR

Centrum Incijatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

projekt partnerski

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Grundtvig

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Kasia Szajda i Damian Drużkowski

PARTNERZY

Niemcy, Grecja, Galicja, Republika Czeska

KOSZT

-

Books 21- Open Community Adult Learning for lifelong learning in intercultural societies

Dwuletni projekt partnerski miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi oraz poznanie przez nie nowej metodologii pracy: żywej biblioteki. Wizyty studyjne w ramach spotkań partnerskich zamierzone były głównie na poznawanie dobrych praktyk współpracy bibliotek, jako centrów aktywności społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych. W ramach działań lokalnych partnerzy organizowali żywe biblioteki. Wszyscy partnerzy projektu wykorzystują metodologię żywej biblioteki również po zakończeniu projektu.