uczyć się, żeby zmieniać

data

I-VI 2013 r.

miejsce

Spotkania weekendowe w Kowarach i Libercu, działania lokalne swoim zasięgiem objęły okolice Liberca oraz Jeleniej Góry/Kowar.

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

inicjatywa młodzieżowa

JĘZYK ROBOCZY

polski i czeski

FINANSOWANIE

Młodzież w działaniu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Damian Drużkowski

PARTNERZY

LOS – Liberecká občanská společnost, o.s.

KOSZT

30 % kosztów transportu

PolaCzek – delame to

Kolejna odsłona naszego polsko – czeskiego projektu PolaCzek.

Tym razem inicjatywa 10-osobowej grupy młodzieży zamieszkującej tereny Euroregionu NYSA, której działania trwały od stycznia do czerwca 2013 r. Miała na celu stworzenie klimatu pozytywnej współpracy pomiędzy sąsiadami: Polakami i Czechami. Projekt składał się z 6 spotkań weekendowych podczas których uczestnicy poznawali język, kulturę sąsiada, dyskutowali na temat tożsamości, zarówno lokalnej jak i narodowej oraz historii. Część zajęć poświęcona była analizie mechanizmów powstawania stereotypów i uprzedzeń, zajęciom z komunikacji międzykulturowej oraz animacjom językowym. Drugą składową projektu były działania lokalne przeprowadzane pomiędzy spotkaniami, podczas których uczestnicy przeprowadzali wywiady ze świadkami historii, realizowali mini-warsztaty polsko-czeskie, oraz pracowali nad książką kucharską. Jednym z rezultatów projektu była publikacja z zebranymi przepisami oraz zdjęciami potraw samodzielnie przygotowanych podczas jednego ze spotkań.