uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

23.marzec.2015

Dwie kultury – jedno przedszkole. Rewizyta norweskiej grupy.

Zeszłoroczna (9-12.11.2014 r.) wizyta studyjna w Norwegii w ramach projektu „Dwie kultury – jedno przedszkole” była niezwykle pasjonująca dla jej uczestniczek, ale rozbudziła też ciekawość norweskiego partnera a propos działań podejmowanych u nas a rzecz społeczności romskiej. Stąd już na przełomie lutego i marca 2015 r. zorganizowaliśmy rewizytę Norwegów w Polsce. Celem rewizyty było przybliżenie Norwegom sytuacji Romów w Polsce, ukazanie różnorodności działań podejmowanych przez ośrodki pracujące z Romami i na rzecz społeczności romskiej oraz umożliwienie podzielenia się doświadczeniami w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie w gronie wszystkich partnerów projektu, ale nie tylko. Rewizyta została zaplanowana celowo na przełom lutego i marca, tak by obejmowała prowadzone w tym czasie przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa dwudniowe warsztaty dla nauczycielek przedszkolnych realizowane również w ramach projektu „Dwie kultury-jedno przedszkole”. Zależało nam bardzo, by osoby , które nie miały okazji uczestniczyć w wizycie studyjnej, miały również szansę zapoznania się z działaniami norweskiego partnera prowadzonymi na rzecz grupy Trvellersów.

W programie rewizyty realizowanej w dniach 25.02-03.03.2015 r. znalazły się m.in.
– spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce (Robertem Bladyczem), pracującym jednocześnie jako Asystent Edukacji Romskiej w Kamiennej Górze oraz wizyta w integracyjnym punkcie przedszkolnym pracującym z dziećmi romskimi i nieromskimi;
– spotkanie z członkami Stowarzyszenia Nomada działającymi na rzecz społeczności rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu;
– spotkanie z prezesem romskiego stowarzyszenia Romani Bacht (Józefem Mastejem )działającym na terenie wrocławskiego Brochowa;
– spotkanie z pracownikami i pracowniczkami Fundacji Prom, która poza działalnością świetlicową realizowaną dla romskich i nieromskich podopiecznych, prezentowała swój projekt „JEDNI Z WIELU”. Przykład kampanii społecznej mającej przyczynić się do zmiany postrzegania przez społeczeństwo większościowe mniejszości romskiej;
– wizyta w Szkołach Podstawowych nr 67 i 107 we Wrocławiu, przybliżająca rzeczywistość edukacyjną romskich dzieci- uczniów wspomnianych szkół. Wizyta połączona była ze spotkaniem z nauczycielką wspomagającą edukację dzieci romskich (Marią Łój);
– wizyta w świetlicy integracyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „ISKIERKA” połączona ze spotkaniem z asystentką edukacji romskiej działającą we wrocławskich gimnazjach (Roksaną Stojowską);
– prezentacja jedynej w Polsce wystawy poświęconej historii Romów przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie oraz spotkanie z jej twórcą (Adamem Bartoszem).
Ponadto w trakcie realizowanych warsztatów o kulturze romskiej dla nauczycielek przedszkolnych uczestniczących w projekcie „Dwie kultury-jedno przedszkole” miało miejsce spotkanie z gośćmi z Norwegii. Dwie pracownice Glomdalmuseum z Elverum przybliżyły historię Travellersów w Norwegii (grupy kulturowo podobnej do Romów) oraz etapy tworzenia stałej wystawy poświęconej Travellersom w muzeum, zaś pracownica Queen Maud University zaprezentowała działania projektu skierowanego do przedszkoli norweskich włączającego dzieci z rodzin Travellersów w edukację przedszkolną.
Podobnie, jak polskie uczestniczki wizyty studyjnej wracały z Norwegii pełne nowych pomysłów i nowego spojrzenia na edukację międzykulturową realizowaną w norweskich przedszkolach, tak nasze norweskie uczestniczki rewizyty w Polsce wracały do siebie pełne planów odnośnie przeniesienia doświadczeń z realizacji projektu „Jedni z wielu” na grunt relacji Norwegów z Travellersami. Wielkie wrażenie zrobiły na nich również wizyty w integracyjnych świetlicach środowiskowych na co dzień pracujących z dziećmi romskimi i nieromskimi, jako przykład żywych i prawdziwych działań służących budowaniu wzajemnego zaufania i zrozumienia.
Nam ze swojej strony pozostaje z całego serca podziękować wszystkim osobom, które wspomogły nas w przygotowaniu i realizacji poszczególnych spotkań, poświęciły swój czas i z zaangażowaniem starały się przybliżyć swoją codzienną pracę oraz wszystkim osobom, które zadbały o to, by również czas poza oficjalnym programem należał do wyjątkowych. DZIĘKUJEMY!
Rewizyta Norweżek w Polsce realizowana była w ramach projektu „Dwie kultury –jedno przedszkole” w terminie 25.02.-03.03.2015 r. i finansowana z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Fundacji S. Batorego „Obywatele dla Demokracji”.

Prezentacja projektu w Domu Spotkań Angelusa Silesiusa.

Prezentacja projektu w Domu Spotkań Angelusa Silesiusa.

Prezentacja poświęcona społeczności Travellersów.

Prezentacja poświęcona społeczności Travellersów.

Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.

Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.

Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.

Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.