uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

07.marzec.2016

Polskie miasta wielokulturowe – Wrocław. Spotkanie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Wspólny projekt polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh nosi nazwę Polskie miast wielokulturowe – między mitem o rzeczywistością . Organizatorzy stawiają sobie za cel pokazanie dylematów i wyzwań stojących przed współczesnymi miastami w kontekście budowania społeczeństw wielokulturowych. Korzystając z formuły wizyt studyjnych (a w ich ramach warsztatów, debat, dyskusji, prezentacji, gier miejskich i spotkań) partnerzy projektu zaprezentują specyfikę Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Gdańska.

Wśród podejmowanych tematów pojawią się m.in. kwestie narracji miejskich, odkrywania tożsamości miasta, problem migracji i uchodźców, wielokulturowa przeszłość.

W 2016 r. przewidziano cztery spotkania:

  • Wrocław: 19-20 lutego
  • Lublin: 17-19 marca
  • Białystok: 21-23 kwietnia
  • Gdańsk: druga połowa września

Projekt jest finansowany przez Eurośródziemnomorską Fundację Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Jego adresatami są członkowie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

Podczas spotkania we Wrocławiu gościliśmy EkoCentrum, gdzie wspólnie z innymi organizacjami wyłsuchaliśmy rozważań na temat wielokulturowego Wrocławia, rzeczywistości i mitu stworzonego na potrzeby marketingu. Zostały także zaprezentowane wrocławskie organizacje zajmujące sie międzykulturowością, m.in nasze Centrum. Unescowy doorobek przedstawiła Justyna Kańczukowska kładąc nacisk na letnie edycje Wolntariatu Europejskiego we Wrocławiu.

Obejrzelismy tez genialny film Agnieszki Zwiefki @Królowa ciszy poruszający temat życia na romskich koczowisku we Wrocławiu.

 

W ramach spotkanie uczestnicy odwiedzili także Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe oraz tereny dawnej Dzielnicy Żydowskiej, obecnie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Kolejnego dnia odbył się warsztat przybliżający prace community workerów orz konkretne przykłady reagowania na przestępstwa powodowane mową nienawiści.

 

Justyna Kańczukowska prezentuje naszą organizację

Justyna Kańczukowska prezentuje naszą organizację

anna_lindh_wroclaw