uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

12.październik.2015

Dwie kultury jedno przedszkole

Sprawdź, co nowego w projekcie „Dwie kultury – jedno przedszkole”

Z początkiem września ruszyła najważniejsza część projektu. Grupa 15 romskich przedszkolaków z Wrocławia oraz 7 romskich przedszkolaków z Kamiennej Góry próbuje swoich sił w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Przedszkolaki poza wsparciem kadry pedagogicznej uczestniczącej w pierwszej połowie roku 2015 w cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy z dzieckiem odmiennym kulturowo, ma również wsparcie Asystentek Edukacji Romskiej, które również po wcześniejszym przygotowaniu od września tego roku zatrudnione są w ramach projektu. Głównym zadaniem asystentek jest dbanie o frekwencję wśród romskich przedszkolaków.

Placówki, w których przedszkolaki będą zdobywały swoje pierwsze doświadczenia edukacyjne należą m.in. do placówek „Familijnego Poznania”- oddziału dolnośląskiego , pięcioosobowa grupa uczęszcza do Przedszkola Integracyjnego nr 89, zaś największa grupa kamiennogórskich, projektowych przedszkolaków uczy się i bawi w punkcie przedszkolnym „Romano drom pe fedyrdzipen” w Kamiennej Górze.

Dwie kultury jedno przedszkole dzieci

 

Z początkiem listopada startujemy z drugim cyklem szkoleniowym dla przedszkoli chcących przygotować się pełniej do pracy z dziećmi ze środowisk odmiennych kulturowo- ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących ze społeczności romskich.

Ta część projektu odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

Z końcem września ruszyły dodatkowe działania naszego projektu finansowane z rządowego Programu na rzecz Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014-2020 i są to m.in. wspólne wyjścia naszych projektowych przedszkolaków i asystentek romskich, które służyć mają lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Pierwsze wyjście miało miejsce 19.09.2015, a celem wyprawy było wrocławskie ZOO.

Obecnie finalizujemy zakup wyprawek przedszkolnych, które służyć będą przez cały rok świeżo upieczonym przedszkolakom. Życzymy im i ich rodzinom wytrwałości i przede wszystkim, jak największej ilości pozytywnych wrażeń w pierwszych miesiącach przedszkolnych obowiązków.