uczyć się, żeby zmieniać

KIM JESTEŚMY?

Centrum Inicjatyw UNESCO to organizacja pozarządowa zajmująca się aktywną partycypacją, promowaniem tolerancji i dialogu. Organizujemy inicjatywy edukacyjne, szkolenia, wymiany młodzieżowe, warsztaty. Działamy w Polsce, Europie, na świecie. Pomagamy ludziom zdobywać nowe kompetencje podczas projektów edukacyjnych. Współpracujemy z instytucjami i firmami, wspierając je w zarządzeniu różnorodnością, przygotowaniu międzykulturowym, ścieżce rozwoju pracowników. Przede wszystkim jednak działamy z młodzieżą i dla młodzieży. Wierzmy w zmianę, która nie dzieje się sama, a  opiera się na zaangażowaniu i rzetelnej pracy.