uczyć się, żeby zmieniać

data

od września 2014 do kwietnia 2016

miejsce

Wrocław

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

projekt integracji społecznej

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Joanna Marzec

PARTNERZY

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
Fundację Familijny Poznań o. dolnośląski,
Przedszkole nr 89 im. Tuwima,
Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej,
Queen Maud University z Norwegii.

KOSZT

-

„Dwie kultury – jedno przedszkole”

Z wielką radością informujemy, że we wrześniu 2014 r. ruszyliśmy z projektem „DWIE KULTURY-JEDNO PRZEDSZKOLE” finansowanym ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który potrwa do końca kwietnia 2016 r.

Nasze nowatorskie działania realizowane są w szerokim partnerstwie przez:

  • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO,
  • Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
  • Fundację Familijny Poznań o. dolnośląski,
  • Przedszkole nr 89 im. Tuwima,
  • Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej,
  • Queen Maud University z Norwegii.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich z edukacji przedszkolnej i stworzenie modelu integracji tych dzieci w przedszkolach. Działaniami zostaną objęte wybrane przedszkola Wrocławia i Kamiennej Góry w okresie wrzesień 2014-kwiecień 2016.
Planujemy stopniowe przygotowanie przedszkoli tak, aby dzieci romskie czuły się tam bezpiecznie i znalazły w nich część swojej kultury. Równolegle do działań w przedszkolach będziemy motywować rodziców romskich do uznania wartości edukacji przedszkolnej i uczestniczenia w procesie rekrutacji.Przedszkola będą przygotowywane poprzez serię szkoleń dla nauczycielek, spotkań z rodzicami przybliżających kulturę romską, zatrudnienie w przedszkolach asystentek edukacji romskiej.

W najbliższym czasie w ramach projektu planujemy wizytę studyjną w Norwegii. Podczas wizyty partner norweski będzie się dzielił doświadczeniami z procesu integracji przedszkolnej dzieci grupy Trevellers, grupy o bardzo podobnej charakterystyce kulturowej do Romów. W czasie wizyty uczestniczki/cy spędzą jeden dzień w szkole i przedszkolu, w którym zintegrowane są już dzieci Trevellers, odwiedzą Muzeum Travellersów w miejscowości Elverum, spotkają się z liderami tej społeczności, od których będą mogli się dowiedzieć jak z ich perspektywy wyglądał proces integracji dzieci w przedszkolach i szkołach. Wizyta ta planowana jest na 9-12 listopada 2014 r.
Zaraz po powrocie ukaże się relacja z wizyty w Norwegii.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NA NASZYCH STRONACH INFORMACJI O PROJEKCIE.