uczyć się, żeby zmieniać

data

7-15.06.2012

miejsce

Rustavi, Gruzja

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

wymiana młodzieżowa

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Młodzież w działaniu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

piotr.dobrosz@unescocentre.pl

PARTNERZY

Rõuge Noorteklubi (Estonia), Ufa Falcons (Rosja), Association „Georgian Youth For Europe” (Gruzja)

KOSZT

30 % kosztów transportu

Free as a bird

Free as a bird

“Wolny jak ptak” to innowacyjny projekt młodzieżowy mający na celu połączyć temat migracji ptaków z migracjami ludzi. 24 młode osoby z całej Europy (włączając w to Kaukaz!) miały okazje zapoznać się z tematem w kontekście Gruzji i sytuacji tamtejszych migracji. Dyskusje dotyczyły jednak sytuacji imigrantów w różnych europejskich krajach. Celem projektu było wypracowanie przesłania, które przyczyni się do większej tolerancji i mniejszej dyskryminacji wobec środowisk imigranckich. Rezultatem warsztatów są krótkie filmy, wystawa fotograficzna oraz „akcja pocztówkowa” mająca na celu połączenie obu wymiarów migracji oraz problemów społecznych i środowiskowych na obszarze Rustavi. W okresie późniejszym akcja będzie kontynuowana w społecznościach lokalnych uczestników wymiany po ich powrocie do domów.

icon-doc

formularz – pobierz i wypełnij

 

icon-docpobierz formularz aplikacji