uczyć się, żeby zmieniać

data

2011-2013

miejsce

Polska i kraje partnerskie

ORGANIZATOR

Centrum Inicijatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

projekt partnerski

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Grundtvig

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Kasia Szajda, Magda Kudelska

PARTNERZY

Grecja, Galicja, Łotwa, Portugalia, Estonia

KOSZT

-

Grand Treasures

Dwuletni projekt partnerski miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi związanymi z tematyką historii mówionej. W ramach spotkań partnerskich poznawaliśmy dobre praktyki związane z tym jak metoda historii mówionej wykorzystywana jest w ramach projektów edukacyjnych, kulturowych, projektów zamierzonych na wsparcie rozwoju społeczności lokalnych. W ramach działań lokalnych partnerzy organizowali szereg różnorodnych działań związanych z tematyką projektu: żywe biblioteki, festiwale, warsztaty, spotkania ze świadkami historii.