uczyć się, żeby zmieniać

data

Czerwiec 2018

miejsce

Zalenieki, Litwa

ORGANIZATOR

Idea

RODZAJ PROJEKTU

Szkolenie

JĘZYK ROBOCZY

Angielski

FINANSOWANIE

Erasmus +

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Roy Samuels

PARTNERZY

Idea

KOSZT

0 €

Inception 3

Jest nam niezmiernie miło podzielić się rezultatami projektu Inception. Podczas szkolenia zorganizowanego na Litwie w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+ członkowie naszego zespołu mieli niesamowitą okazję podnieść swoje kwalifikację w zakresie pracy z osobami z grupy NEET. Znaczny nacisk został położony na umożliwienie integracji młodzieży reprezentującej zróżnicowane kulturowo środowisko, uchodźców oraz imigrantów, w celu umożliwienia włączenia w proces społeczny oraz zwiększenia otwartości reprezentantów środowisk ich przyjmujących.

Narzędzia, metody pracy oraz publikacja podsumowujące projekt są dostępne do pobrania na stronie projektu.