uczyć się, żeby zmieniać

data

2011-2012

miejsce

Wrocław, Srebrna Góra, Polska

ORGANIZATOR

Uniwersytet Wrocławski

RODZAJ PROJEKTU

projekt staży międzynarodowych

JĘZYK ROBOCZY

polski

FINANSOWANIE

Leonardo Da Vinci

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Kasia Szajda

PARTNERZY

Centrum Inicjatyw UNESCO

KOSZT

-

Keep on learning!

Nie przestawaj się uczyć, jest to projekt staży dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego i dawał im możliwość wyjazdu na staż za granicą. Zespól Centrum UNESCO był odpowiedzialny za realizację 2 szkoleń dotyczących przygotowania międzykulturowego, spotkań ewaluacyjnych oraz indywidualnych coachingów mających wspierać uczestników przed wyjazdem na staż oraz podczas samego pobytu w wyznaczaniu celów rozwojowych oraz określaniu ich ścieżki rozwoju.