uczyć się, żeby zmieniać

data

09.2011 - 06.2012

miejsce

Wrocław

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

projekt jednoroczny (szkolenia, wizyty studyjne, inicjatywy lokalne)

JĘZYK ROBOCZY

polski

FINANSOWANIE

Program Operacyjny „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Piotr Dobrosz

PARTNERZY

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

KOSZT

darmowy

Klubing z liderami

Klubing z liderami

Projekt miał na celu zwiększanie zaangażowania w lokalnych społecznościach 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z małych miast oraz wsi województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Osiągnęliśmy to poprzez organizację cyklu warsztatów oraz zainicjowanie działalności szkolnych/lokalnych klubów UNESCO. Uczestnicy projektu będą brali udział w kompleksowym programie dotyczącym tematyki obywatelskiej oraz liderskiej, wizytach studyjnych oraz zorganizują w swoich społecznościach lokalnych inicjatywy mające promować zaangażowanie społeczne. Młodzież poznawała tajniki działania klubów UNESCO, które są lokalnymi inicjatywami opartymi na zaangażowaniu swoich członków w działalność mającą na celu budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne. Każdy z uczestników miał także tutora, który pomagał mu zrealizować własną inicjatywę oraz czuwał nad jego rozwojem.