uczyć się, żeby zmieniać

data

1.02.2014 – 30.11.2014

miejsce

Wilno, Litwa

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

wymiana pracownika młodzieżowego

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Młodzież w działaniu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Wojciech Frydrych, wojtek.frydrych@unescocentre.pl
Kamila Wierzbickakamila.wierzbicka@unescocentre.pl

PARTNERZY

Nacionalines Pletros Institutas, National Development Institute

KOSZT

-

Let the world know!

Projekt stażowy przewidywał pobyt Kamili Wierzbickiej przez 6 miesięcy w partnerskiej organizacji na Litwie. Kamila uczestniczyła w bieżącej pracy organizacji partnerskiej NDI, poznała działania innych organizacji współpracujących NDI, brała udział w szkoleniach i treningach jako asystent trenera i współprowadząca. Projekt Kamili skupiał się jednak przede wszystkim na metodach promocji działań społecznych i pozarządowych skierowanych do młodzieży lub osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu od podstaw stworzyła bloga „PR4NGO” , gdzie znajdują się artykuły poświęcone tej tematyce oraz wywiady z pracownikami młodzieżowymi z partnerskich organizacji , a także relacje interesujących działań i wydarzeń na Litwie.