uczyć się, żeby zmieniać

data

IX 2016 - VIII 2017

miejsce

Spotkania w ramach mobilności łączonych w Polsce I Czechach (m.in. Liberec, Jelenia Góra, Wrocław). Działania lokalne swoim zasięgiem obejmą okolice Liberca oraz Jeleniej Góry.

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO & LOS – Liberecká občanská společnost

RODZAJ PROJEKTU

Międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa

JĘZYK ROBOCZY

polski i czeski

FINANSOWANIE

Erasmus +, akcja 2

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Martyna Rybarczyk - martyna.rybarczyk@unescocentre.pl
Damian Drużkowski - damian.druzkowski@unescocentre.pl
Lucka Prisovska - lucie.prisovska@gmail.com

PARTNERZY

Centrum Inicjatyw UNESCO & LOS – Liberecká občanská společnost

KOSZT

o

PolaCzek – jdeme do toho!

Projekt “PolaCzek – jedeme do toho!” to transgraniczna inicjatywa młodzieżowa a jednocześnie kontynuacja naszych wieloletnich działań na pograniczu polsko-czeskim, we współpracy z organizacją LOS z Liberca. Grupa inicjatywna projektu to częściowo osoby doświadczone w przygranicznych działaniach lokalnych, oraz osoby nowe, zainteresowane tematem polsko-czeskich relacji, dla których udział w projekcie będzie wyzwaniem ale i cennym doświadczeniem. Od lat jako organizacja pracujemy z tematem polsko-czeskiego sąsiedztwa i dlatego zdajemy sobie sprawę jak ważna jest praca na rzecz umacniania polsko-czeskich więzi sąsiedzkich oraz walka z krzywdzącymi stereotypami na temat Polaków i Czechów.

Podczas 12 miesięcy trwania działań – projekt zakłada m.in :

  • odbycie się 4 mobilności łączonych ( 2 spotkanie w Polsce i 2 spotkania w Czechach członków grupy inicjatywnej)
  • realizację działań lokalnych i kulturalnych – w tym warsztaty dla młodzieży szkolnej, pomoc w zoorganizowaniu “Żywej Biblioteki”, stworzenia przewodnika “5 -ciu zmysłów”.
  • powstanie materiału video promującego działania przygraniczne.

Rodzaj zaplanowanych działań i rezultatów projektu przełoży się na zdobycie przez uczestników projektu nowych umiejętności i kompetencji – będą mogli oni sprawdzić się w roli członka zespołu lub lidera, szlifować zdolność organizacyjne, prowadzić komunikację z instytucjami kulturalnymi i szkołami, przeprowadzić animacje językowo – kulturowe dla młodzieży szkolnej, szlifować warsztat pisarski  podczas tworzenia materiałów do przewodnika, a przede wszystkim – wzbogacić swoje kompetencje językowe i międzykulturowe poprzez obcowanie z kulturą sąsiada.

Poprzez realizację inicjatywy chcemy również zaangażować i zainteresować tematem nowe osoby, do tej pory nieświadome możliwościami jakie dają projekty finansowane w ramach programu Erasmus plus oraz umocnić współpracę pomiędzy naszymi organizacjami.