uczyć się, żeby zmieniać

data

21-30.11.2014

miejsce

Sobótka koło Wrocławia, Polska

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

wymiana młodzieży

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Ministertswo Edukacji Narodowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Wojtek Frydrych

PARTNERZY

AEGEE Dniepropetrowsk, Ukraina.

KOSZT

0 zł

„A”. Polska i Ukraina: Wczoraj + Dziś = Jutro

W dniach 21 do 30 listopada 2014 r. w podwrocławskiej Sobótce, 22 młodych ludzi z Polski i Ukrainy wzięło udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt miał na celu wspieranie dialogu młodzieży polsko-ukraińskiej oraz wzmacnianie więzi między dwoma krajami dzięki użyciu metod edukacji pozaformalnej w uczeniu się międzykulturowym i pracy z historią. Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z AEGEE-Dnipropetrovsk wspólnie poznawali Dolny Śląsk, jego zmienną historię i zawirowania wojenne, drogę do wolności oraz życie współczesne mieszkańców i ich formy aktywności obywatelskiej, wspierającej rozwój lokalny (ekomuzeum w Dobkowie, wizyta w Mediatece – miejscu – gdzie organizowana jest Żywa Biblioteka we Wrocławiu).

Podczas projektu zajmowaliśmy​ ​się historią mówioną (blok „Wczoraj”); edukacją międzykulturową i wzajemnym poznawaniem się w sferze obyczajów, języka, stereotypów (blok „Dziś”); przygotowaniem waratatów w szkołach i opracowaniem publikacji elektronicznej (blok „Jutro”).

​Metody przetłumaczone na język ukraiński: Derdianie, Cebula Tożsamości, Warsztaty o Sławie i Izydorze Wołosiańskich w ramach warsztatów „Obojętność Boli”​ – dostępne u Wojtka Frydrycha pod mailem: wojtek.frydrych@unescocentre.pl.

no images were found