uczyć się, żeby zmieniać

data

21-22.05.2012, 22.06.2012, 7.09.2012, 15.10.2012, 16.11.2012 (Żywa Biblioteka), 1.022013 (Ewaluacja)

miejsce

Książnica Karkonoska, Jelenia Góra, Polska

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO, UNESCO Friends for Change

RODZAJ PROJEKTU

inicjatywa

JĘZYK ROBOCZY

polski

FINANSOWANIE

Młodzież w działaniu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Ada Ciupka

PARTNERZY

jeleniogórskie licea

KOSZT

30 % kosztów transportu

pozytywnahistoria

Pozytywna historia

Projekt to inicjatywą młodzieżowa, którego celem jest mobilizacja licealistów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu historii, kultury, dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, zarządzenia projektem, stereotypów, podstaw dziennikarstwa i komunikacji. Przede wszystkim zależy nam na aktywnym uczestnictwie młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym swoich środowisk lokalnych. Jednym z zadań uczestników jest przeprowadzanie wywiadów z potencjalnymi „żywymi książkami”, czyli ludźmi, którzy chcą opowiedzieć innym o swoim życiu, doświadczeniach przez pryzmat historii regionu.

Zobacz stronę projektu.