uczyć się, żeby zmieniać

data

od stycznia 2020

miejsce

Polska, Czechy, Słowenia

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

Edukacja Dorosłych, Partnerstwo strategiczne

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Erasmus +

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Damian Drużkowski
damian.druzkowski@unescocentre.pl

PARTNERZY

LOS (Czechy)
PINA (Słowenia)

KOSZT

nie ma

SolidARTbrary – nowa metodologia pracy z dyskryminacją

Projekt zakłada, iż w ciągu 18 miesięcy opracujemy i zaimplementujemy pilotażowo nową innowacyjną metodologię edukacyjną dla dorosłych czerpiącą z metodologii Żywej Biblioteki, storytellingu, dramy i sztuki oraz technologii mobilnych. Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji dorosłych jako multiplikatorów i twórców wzorców podczas pracy z tematem stereotypów i dyskryminacji oraz ekspresji artystycznej w celu promowania solidarności między krajami Unii Europejskiej. Rezultatem pracy ma być manual przetłumaczony na 4 języki, przestrzeń cyfrowa, które pomoże przybliżyć metodologię, materiał video oraz konferencja dla edukatorów w Czechach.