uczyć się, żeby zmieniać

data

08-14.10.2018

miejsce

Toledo, Hiszpania

ORGANIZATOR

National Association of Youth Coordinators (LT)
Rubeum (ES)

RODZAJ PROJEKTU

Szkolenie

JĘZYK ROBOCZY

angielski

FINANSOWANIE

Erasmus+

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Damian Drużkowski

PARTNERZY

Paralel - Silistra (BG)
Centrum Inicjatyw UNESCO (PL)
CM - Valongo ES

KOSZT

0

Szkolenie “New Way”

Szkolenie “New way” jest organizowane w ramach długofalowego projektu New Way – Educated, Motivated, Employed! (w skrócie – EME), finansowanego ze środków programu Erasmus+. EME to długofalowy, 24 miesięczny projekt, którego celem jest rozwój inicjatyw adresowanych do młodzieży z mniejszymi szansami (zamieszkujące mniejsze miejscowości, obszary peryferyjne, nie uczestniczące wcześniej w międzynarodowych projektach lub osoby w trudniejszej sytuacji ekonomicznej). Poprzez szkolenie, wymianę dobrych praktyk oraz badanie sytuacji lokalnej zadaniem projektu jest stworzenie metod szkoleniowych oraz narzędzi zwiększających szeroko rozumianą przedsiębiorczość oraz rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Szczegóły szkolenia znajdują się w załączonym „infopack’u