uczyć się, żeby zmieniać

data

wrzesień, październik 2008

miejsce

Drohobycz, Ukraina; Wrocław, Polska.

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

wymiana młodzieżowa

JĘZYK ROBOCZY

polski i ukraiński

FINANSOWANIE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Kasia Szajda

PARTNERZY

LO nr XII we Wrocławiu, Specjalizowana Ukraińska Szkoła Średnia I-III stopnia nr 2 w Drohobyczu

KOSZT

-

Wrocław i Drohobycz – miasta Sprawiedliwych

Współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt: Wrocław i Drohobycz – Miasta Sprawiedliwych miał na celu poznanie przez uczniów skomplikowanych losów mieszkańców obu miast w XX w., biorąc za punkt wyjścia rozważań historię II wojny światowej oraz możliwości aktywnego zaangażowania się w działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i szkoły partnerskie z tych dwóch miast. Dzięki projektowi 20 uczniów z LO nr XII we Wrocławiu oraz 20 uczniów ze Specjalizowanej Ukraińskiej Szkoły Średniej I-III stopnia nr 2 w Drohobyczu poznało kulturę swoich sąsiadów, miało możliwość przełamania wzajemnych stereotypów oraz starało się lepiej zrozumieć naszą wspólną przeszłość i teraźniejszość. W ramach projektu wypracowana została również ukraińska wersja językowa publikacji Obojętność boli.

Odwiedź stronę projektu: kliknij!