uczyć się, żeby zmieniać

data

Wrzesień 2013 – lipiec 2014

miejsce

Wrocław

ORGANIZATOR

Centrum Inicjatyw UNESCO

RODZAJ PROJEKTU

narodowa inicjatywa młodzieżowa

JĘZYK ROBOCZY

polski

FINANSOWANIE

Młodzież w działaniu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Piotr Dobrosz

PARTNERZY

-

KOSZT

-

Zapukaj do Europarlamentu

Nasza inicjatywa ”Zapukaj do Europarlamentu” jest długofalowym projektem angażującym 12 młodych osób, które czują, że są obywatelami Zjednoczonej Europy. Wszyscy chcą się dowiedzieć jeszcze więcej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o działalności i kompetencjach poszczególnych organów unijnych, spotkać się z Europosłami oraz porozmawiać o przyszłości UE. Ważne jest, że wszyscy chcemy się zdobytą wiedzą dzielić z młodzieżą i seniorami mieszkającymi na naszych wrocławskich osiedlach: Ołbinie i Placu Grunwaldzkim. Jednocześnie chcemy zachęcić mieszkańców tych rejonów do aktywnego włączenia się w wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. Poprzez organizacje serii warsztatów, spotkań, wycieczek edukacyjnych oraz ”Pikniku Europejskiego” chcemy przyczynić się do zwiększenia frekwencji w tych wyborach. Nasze działania oparte będą z jednej strony na
wykorzystywaniu metod edukacji pozaformalnej, a z drugiej strony poprzez organizowanie akcji ulicznych, które bardzo pomagają przy aktywizacji społeczeństwa. Nasze działania będziemy promować za pośrednictwem strony internetowej oraz przy wsparciu lokalnych mediów. Chcemy, aby po zakończeniu projektu, świadomość, iż mój głos ma znaczenie, utrwaliła się nie tylko w naszych głowach, ale również w głowach naszych rówieśników i współmieszkańców.

Więcej.