uczyć się, żeby zmieniać

Jak pracujemy

jakpracujemy

IDEA

myśl, przesłanie, wartość, wiedza, umiejętności, nastawienie, misja, wykonanie, cel, środek, rezultaty

LUDZIE

Są dla nas skarbnicą wiedzy, pomocą, wspólnotą. Nasza praca opiera się na nauce od innych, metodzie peer-to-peer, interaktywności, dzieleniu się doświadczeniem na sposoby kreatywne.

PRZESTRZEŃ

predyspozycje, miejsce, nauka, tu i teraz, zasoby