uczyć się, żeby zmieniać

Misja

Co robimy?

Oświecamy, edukujemy, promujemy w zakresie edukacji globalnej, europejskiej, dla demokracji i na rzecz praw człowieka. Przeciwdziałamy dyskryminacji i wykluczeniu.

 

Jak to robimy?

Organizujemy projekty międzynarodowe, seminaria, szkolenia i programy edukacyjne. Rozwijamy współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w wymiarze europejskim oraz międzynarodowym.

 

Gdzie to robimy?

Pracujemy na terenie Dolnego Śląska, pogranicza polsko – czesko – niemieckiego. Współpracujemy z organizacjami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej, Kaukazu, Afryki i Bliskiego Wschodu.