uczyć się, żeby zmieniać

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego

OPP

Centrum Inicjatyw UNESCO zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 1 stycznia 2004 roku, ma status OPP. Spełniamy wszystkie kryteria dotyczące jawności działania i sprawozdawczości.

 

Kliknij, aby zapoznać się z raportami.

 

Korzystamy także z  przywileju otrzymywania 1 % podatku dochodowego, który przeznaczamy na cele statutowe, związane z misją organizacji.

 

 

Jeśli chcesz nam przekazać swoje wsparcie:

Wypełnij formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

Wpisz w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz nasze  dane i nr KRS

Zeznanie PIT złóż w odpowiednim urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

 

Dziękujemy!