uczyć się, żeby zmieniać

Coaching/ ścieżka kariery

Potencjał każdej firmy tkwi w jej pracownikach. Wraz z ich rozwojem i satysfakcja z pracy wzrasta skuteczność działań całego przedsiębiorstwa. Coaching to interaktywny proces, podczas którego wspólnie pracujemy nad wykorzystaniem potencjału jaki posiada każdy pracownik, menadżer, prezes. Cechą coachingu jest indywidualne podejście do potrzeb klienta, pomoc w wyznaczeniu celów, zakreślenie ścieżki dojścia do nich i stymulowanie motywacji. Pracujemy nad talentami i konstruktywnym określeniem słabszych stron. Na cały proces patrzymy pod kątem pragnień pracownika, celów firmy, planów, szans, oczekiwań środowiska zawodowego. Coaching pomaga zoptymalizować podejmowane decyzje także w kontekście relacji interpersonalnych, które stają się coraz istotniejsze również w środowisku pracy.

Na czym polega coaching?

  • Jest zbudowany na bazie pytań, które coach zadaje klientowi, a klient sobie.
  • Jest całkowicie dobrowolny.
  • Coach nie może ingerować w decyzje klienta.
  • Pobudza do myślenia.
  • Jest indywidualny, szanuje wartości i przemyślenia klienta.
  • Jest zorientowany na tym, co jest teraz i tym, co będzie w przyszłości. Nie pracujemy nad przeszłością i tym, czego już się nie da cofnąć.
  • Celem coachingu jest osiąganie celów, a zmiany których dokonuje klient są samodzielne i świadome.
  • W tym procesie wspieramy klienta w budowaniu swojej ścieżki rozwoju – samodzielnej, zgodnej z wartościami i pragnieniami oraz talentami.

 

formularz wycenyWypełnij formularz wyceny.