uczyć się, żeby zmieniać

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako organizacja pozarządowa z doświadczeniem we współpracy z biznesem oraz znajomością potrzeb lokalnej społeczności, proponujemy partnerstwo w zakresie tworzenia spójnych, etycznych i dalekosiężnych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomagamy firmom realizować swoje interesy w środowisku lokalnym w zakresie rozwoju pracowników przez system interaktywnych szkoleń, warsztatów, wolontariatu pracowniczego, regrantingu, doradztwa oraz innych wspólnie wypracowanych pomysłów, zgodnych z naszą misją, potrzebami firmy i innych interesariuszy.
Wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja wzmacniająca innowacyjność firmy i inwestycja w przyszłość, a nie koszt.

Zapraszamy do kontaktu i spotkania.