uczyć się, żeby zmieniać

STREFA EDUKACJI

Centrum Inicjatyw UNESCO zajmuje się szeroko pojętą edukacją. Korzystamy z metod nieformalnych i wspieramy w  tym zakresie przedstawicieli edukacji formalnej, czyli placówki oświatowe: uczniów szkół, samorządy uczniowskie, kadrę pedagogiczną, pracowników kuratoriów. Proponujemy gamę szkoleń, warsztatów i dedykowanych programów edukacyjnych tematycznie dostosowanych do zajęć szkolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.