uczyć się, żeby zmieniać

Program edukacyjny – Obojętność boli

Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to część projektu zrealizowanego przez Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z partnerami z Polski (Towarzystwo im. Edyty Stein, Muzeum Historii Żydów Polskich), Niemiec (Miejsce Pamięci Milczący Bohaterowie) , Austrii (Miejsce Pamięci Mauthausen), Czech (LOS – Liberecka Obcanska  Spolecnost), Słowacji (Rada Młodzieżowa Regionu Presov), Holandii (Dom Anny Frank).

 

Celem projektu jest pokazanie, iż wartości i postawy reprezentowane przez Sprawiedliwych ratujących Żydów podczas II wojny światowej są uniwersalne i aktualne również dziś. Rezultatem naszych działań są cztery scenariusze lekcji oparte na historiach oraz życiowych doświadczeniach Sprawiedliwych związanych z Wrocławiem okresu wojny. Materiał ukazuje multikulturowy charakter ówczesnego miasta, warunki życia i kontekst historyczny. Zastosowane przez nas metody dydaktyczne mogą być także wykorzystywane podczas pracy z historiami innych Sprawiedliwych. Scenariusze napisał międzynarodowy zespół ekspertów pracujących razem podczas spotkań roboczych we Wrocławiu w 2010 roku. Efekt ich pracy został także przetestowany podczas zajęć w społecznościach lokalnych autorów. W 10 warsztatach próbnych uczestniczyło blisko 130 osób z Czech, Polski, Słowacji i Niemiec.

 

Scenariusze mogą być wykorzystane podczas zajęć szkolnych jako realizacja podstawy programowej dla młodzieży w wieku 15-18 lat, a także, po modyfikacjach, dla osób starszych.Podręcznik dostępny jest w wersji papierowej oraz online w języku polskim, niemieckim, angielskim słowackim oraz czeskim.

 

Program edukacyjny “Obojętność boli” obejmuje:
– szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek
– warsztaty dla uczniów i uczennic
– spotkania z historią dla studentów i studentek
– wystawę o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

 

Projekt finansowany jest ze środków: Komisji Europejskiej – Programu Europa dla Obywateli, Funduszu Wyszehradzkiego, Goethe-Insitut w Warszawie, Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

 

Więcej informacji o projekcie:

Kliknij – w języku polskim

 Pobierz program

Najpierw przyszli po komunistów. Nie odezwałem się, bo nie byłem komunistą.

Potem przyszli po związkowców. Nie odezwałem się, bo nie byłem związkowcem.

Potem przyszli po Żydów. Nie odezwałem się, bo nie byłem Żydem.

Potem przyszli po mnie i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną.

Martin Niemöller, niemiecki pastor luterański, teolog i działacz antynazistowski.

 
icon-zone-form-2Wypełnij formularz wyceny.