uczyć się, żeby zmieniać

Konferencje Open Space

Kiedy ludziom się najlepiej ze sobą rozmawia nawet w oficjalnych okolicznościach? To proste – w czasie przerwy na kawę. A gdyby stworzyć konferencję, która byłaby nieustającą przerwą na kawę, podczas której uczestnicy mogliby wymieniać się poglądami, opracowywać rozwiązania problemów i rozmawiać ze swobodą? Do takie wniosku doszedł Amerykanin Harrison Owen stwarzając w 1983 roku metodę otwartej przestrzeni, czyli open space. Można ją stosować dla grup od 6 do 2000 uczestników dla konferencji trwających od 3 godzin do 3 dni.

Open space pod naszą opieką to konferencja niekonwencjonalna, świeża, pobudzającą do myślenia i kreatywności. Polecamy tę metodę zwłaszcza gdy grupa ma wiele doświadczeń do wymiany, wiele tematów do przedyskutowania, a czasu na co dzień mało. Istotną cechą open space jest fakt, że uczestnicy na końcu mają za zadanie opracowanie planu na przyszłość, za którego realizację są w pełni odpowiedzialni.

Open space pomoże w:

  • Poprawie komunikacji,
  • Integracji środowisk, grup,
  • Rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
  • Pobudzaniu kreatywności i motywowaniu,
  • Spotkaniach z interesariuszami, partnerami.

 

icon-zone-form-2Wypełnij formularz wyceny.