uczyć się, żeby zmieniać

Nasze Projekty

Centrum Inicjatyw UNESCO działa na zasadzie projektowej. Oglądamy świat, tworzymy pomysł na to jak go ubarwić, znajdujemy środki finansowe, aby to zrealizować, podejmujemy inicjatywę. Uczestniczymy także w projektach naszych partnerów z kraju i zagranicy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.