uczyć się, żeby zmieniać

Sieć Klubów UNESCO

Wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO zajmujemy się koordynacją działalności klubów i centrów UNESCO, które powstają na bazie założeń zawartych w Akcie Konstytucyjnym UNESCO. Zrzeszają osoby zaangażowane w budowanie świata otwartego na różnorodność, dialog, tolerancję oraz dbałość o środowisko kulturowe i naturalne.

Wyróżniamy:

– Szkolne Kluby UNESO – przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

– Studenckie Kluby UNESCO – na uczelniach wyższych;

– Społeczne Kluby UNESCO – np. organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami społeczności lokalnych i działające zgodnie z misją UNESCO;

– Centra UNESCO – organizacje takie jak nasza, które zajmują się profesjonalną pracą z młodzieżą, mające osobowość prawną i zespół ekspertów.

Szczegółowe informacje na temat sieci klubów i centrów znajdziesz pod adresem:

http://www.kicu.pl

Klub i centrum UNESCO możesz założyć i TY w swoim środowisku lokalnym!